Heserse kinderen koken voor ouders

Ingestuurd door Patje Vranken

 

Omdat koken de laatste tijd enorm populair is geworden, wou de Gezinsbond Hees absoluut meegaan met de tijd. Daarom organiseerden ze vorige donderdag “Kinderen koken voor ouders”.

Liefst 20 kinderen, tussen 4 en 11, bereidden in de namiddag een heus 4-gangenmenu voor hun ouders en andere symphatisanten. De kleinsten rolden de soepballetjes terwijl de anderen zich begaven aan het wassen en fijnsnijden van alle groenten die voor de verschillende gerechten nodig waren. De kinderen amuseerden zich rot met het kokerellen maar ook met het maken van de coctails als het klaarzetten van de feestdis. De 50 culinaire gasten waren meer dan aangenaam verrast met het overheerlijke resultaat van hun oogappeltjes.

Volgende keer gaan we regelrecht voor een Michelin-ster, zo klonk het vastberaden bij de enthousiaste kids.

Vertel het door :)

Bezoek ABDIJ ROCHEFORT en DURBUY

Zondag 22/08/2010

afb1afb2

De Torenvrienden van Hees en de Gezinsbond Hees organiseerden samen een BEZOEK aan de ABDIJ van ROCHEFORT en aan DURBUY op zondag 22 augustus j.l.

Met het bezoek aan de abdij van Rochefort, willen we eer en hulde brengen aan een bijzondere Hesenaar. Trappist Arnold Judong uit HEES (Bilzen) bouwde als  Prior Dom Anselmus de verwoeste Abdij en Abdijkerk van Rochefort volledig herop. Zie bijlage : levensbeschrijving van Arnold Judong (1845 – 1909). Hij was tevens de eerste brouwer van het bekende trappistenbier “Rochefort”. Hij was een zeer invloedrijk man, die nu nog altijd veel ontzag en bewondering afdwingt bij de Herserse bevolking.

In de voormiddag kregen we een rondleiding door de Abdij en een bezoek aan het graf van “Dom Anselmus”.  Daarna hadden we een eucharistieviering, een bezoek aan de brouwerij, om te eindigen met het degusteren van de beroemde trappist “Rochefort”.

In de namiddag was er een stadswandeling en een rondrit met een  toeristisch treintje in Durbuy, het kleinste stadje van België. Er werd afgesloten met een gezellig dinertje in een restaurant in Durbuy.

 

Arnold Judong (1845 – 1909) Zoeaaf – Burgemeester van Hees – Trappist

Arnold Judong werd geboren op 16/06/1845 te Hees op de Striekestraat 9, in de volksmond bij “Körskes” (huidige bewoner is Christiaan Muermans). Zijn ouders waren Cornelius Judong, burgemeester van Hees en Margaretha Nelissen, afkomstig van de boerderij van “Nol Tomasse” in de Noppenstraat en zus van Thomas Nelissen. Arnold Nelissen, de zoon van Thomas, trouwde met Cecila Judong (Körskes). Voor dit huwelijk was dispensatie nodig omdat Arnolds vader (Thomas) en Cecilia’s grootmoeder (Margaretha) broer en zus waren. Pater Arnold Judong is dus zowel verwant met de fam. Muermans (Körskes) uit de Striekestraat als de fam. Nelissen (Tomasse) uit de Noppenstraat.

Hij deed zijn lagere school in de dorpsschool van Hees en zijn humaniorastudies in het Klein-Seminarie in Sint-Truiden. Na zijn studies hielp hij met zijn broer, Hubertus, op de boerderij.

Toen Paus Pius IX de katholieke jeugd opriep om de Kerkelijke Staat te verdedigen tegen de nationalistische aanvallen van Garibaldi, vertrok Arnold als pauselijk ZOEAAF naar Italië. Hij was één van de 9 jonge vrijwilligers uit Groot-Bilzen, die tussen 1867 en 1870 deelnamen aan de verdediging van de pauselijke staten.

Toen de zoeaven terugkeerden en de familie van Arnold niets meer van hem had gehoord, werd in Hees een begrafenisdienst gehouden.  Na enkele dagen kwam hij toch terug, waarop zijn moeder van ontroering een hartinfarct krijgt en sterft op 63-jarige leeftijd. Ook zijn vader sterft iets later op 60-jarige leeftijd.

Arnold werd gevraagd om zijn vader op te volgen als BURGEMEESTER van Hees. Net als zijn vader wist Nolke door zijn eerlijkheid en minzaamheid de achting van zijn dorps- genoten te winnen. Hij had maar één doel : de mensen zoveel mogelijk te helpen.

Na 4 jaar burgemeesterschap werd hij in 1874 TRAPPIST in de Cisterciënsersabdij van Achel onder de kloosternaam “Dom Anselmus”. Zijn leuze was : “Date et dabitur vobis” : “Geeft en er zal U gegeven worden”. Zijn broer Hubertus werd tot zijn opvolger in het ambt van burgemeester benoemd. Hij kreeg ondertussen de opdracht om de abdij van Echt (Nl) te stichten.

De abdij “Notre Dame de Saint-Remy” in Rochefort werd gesticht in 1206, maar werd  meerdere keren vernield o.a. in 1793 tijdens de Franse Revolutie. Als prior Dom Anselmus heeft hij de abdij heropgericht.  In 1887 begon hij aan een huzarenstukje : hij bouwde de verwoeste abdij en de Abdijkerk volledig herop. Op een gedenksteen staat de leuze van de abdij : “Curvata resurgo” – “Ik zal uit het puin verrijzen”.

Op 22 september 1902 had de plechtige kerkwijding plaats door Mgr. Heylen, bisschop van Namen. Dom Anselmus was tevens de eerste brouwer van het bekende trappistenbier “Rochefort”. Hij is gestorven in de abdij op 04/03/1909 op 64-jarige leeftijd). Hij was een zeer invloedrijk man, die nu nog altijd veel ontzag en bewondering afdwingt bij de Heserse bevolking. Met dit bezoek willen wij een hulde brengen aan een bijzondere Hesenaar.

Bezoek aan de Abdij van Rochefort, 22 augustus 2010

Vertel het door :)