Hees Helpt

Naam organisatie: Hees Helpt Bezoekadres: Striekestraat 7a, 3740 HEES (Bilzen) Telefoonnummer: 012/45.66.76 of Gsm : 0478/244534 E-mailadres, website : marijke.cosemans@telenet.be Contactpersoon : François Nelissen, voorzitter
Kennismaking – Doelstellingen:
“Hees Helpt!” is een culturele vereniging, die culturele activiteiten organiseert zoals een kerstconcert, een muzikaal optreden, aperitiefconcert, optreden van harmonie of fanfare,… Met de opbrengsten van deze activiteiten willen we hulp bieden aan de kansarmen in de eigen omgeving. Link : www.heesdorp.be
Doelgroep (voor wie?):
Private culturele organisatie. De organisatie bepaalt zelf wie lid kan worden.
Activiteitenaanbod:
Kerstconcert Muzikaal optredens Aperitiefconcert Optreden van harmonie of fanfare Inzameling speelgoed, kledij, droge (niet snel bederfbare) voeding, wasproducten,… op 2de kerstdag voor Sint-Vincentius
Praktische informatie: Bestuur: Voorzitter : François Nelssen, Striekestraat 7a, Hees – Tel. : 012/45.66.76 Secretaris : Marijke Cosemans, Striekestraat 7a, Hees – Tel. : 012/45.66.76