Kinderoppasdienst

Wil je als (jong) gezin nog eens een avondje stappen of een film meepikken of ….., dan kan je als lid van de Gezinsbond een beroep doen op onze babysitdienst om op je kindertjes te passen. Hoe aanvragen? Tijdig aanvragen bij onze verantwoordelijke van de Gezinsbond HEES : Mevr. Henriette Haesen, Heesstraat 32 te HEES (Bilzen), Tel. 012/45.39.45
waar, wanneer en tot hoe laat je een babysit wenst aantal kinderen en hun leeftijd wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit,…)
Vóór elke prestatie dien je in het bezit te zijn van een prestatieboekje dat kan aangeschaft worden bij onze verantwoordelijke. Ná elke prestatie vul je dit prestatieboekje zorgvuldig in. Eén exemplaar is voor de babysitter, het andere voor U. Onze verantwoordelijke heeft het recht een prestatie te weigeren aan ouders – aanvragers die zich niet aan de voorschriften van de Gezinsbond houden. Wat zijn de tarieven ? Aan de kinderoppasser wordt betaald:
Overdag 8u00 tot 19u00 4,00 euro / uur Avond 19u00 tot 24u00 4,00 euro / uur Nacht na 24u00 4,00 euro / uur Overnachting van 22u00 tot 8u00 + ontbijt, minstens voorafgegaan door een minimumprestatie 20,00 euro
De minimum vergoeding ( minder dan 2 uur) bedraagt 8,00 euro. Voor een prestatie- (of verzekerings-) boekje voor 5 prestaties betaal je 7.50 euro. Enkele belangrijke opmerkingen:
Een begonnen uur is een volledig uur!!! Per gezin dient er een prestatiebriefje ingevuld te worden. D.w.z. dat wanneer er in een gezin kinderen van een ander gezin verblijven moeten er twee prestatiebriefjes ingevuld en betaald worden. Ook de verantwoordelijke moet hiervan op de hoogte gebracht worden. Bij laattijdige annulering van een aangevraagde babysit is de prijs van een minimumvergoeding en 1 prestatiebriefje verschuldigd. Meer info in verband met regelingen t.o.v. de kinderoppas, verzekering en praktische tips kan je steeds bekomen bij onze verantwoordelijke.