Nieuwe veldkapel in Hees!

De Torenvrienden van Heesi.s.m. de inwoners van de Noppenstraat hebben de intentie om een VELDKAPEL te bouwen op de hoek van Noppenstraat/Lang Steeg en hebben reeds volgend samenwerkingsakkoord  :
dhr. en mevr. Gerard Vranken-Sals, Noppenstraat 36, Hees, zijn akkoord dat de veldkapel op hun eigendom geplaatst wordt De Torenvrienden van Hees zorgen voor de praktische organisatie, de coördinatie en de financiële ondersteuning voor het bouwen van de veldkapel
De stad Bilzen geeft volgende materiële en logistieke ondersteuning : tekening van de kapel door Jos Vuerstaek, technisch tekenaar van de stad Bilzen ; verplaatsing van de haagbeuk op de kruising Noppenstraat / Lang Steeg ; technische dienst zorgt voor fundering, metszand en cement, traliewerk voor het beeld, dakbekleding en aanpassing van de omgeving rondom de veldkapel. Wij krijgen van STEENFABRIEKEN VANDERSANDEN volgende materiële steun : 1.200 GEVELSTENEN “Oud Brabant”, 191 x 90 x 49 mm (1,20 kg) Op de vergadering van maandag 30 maart 2009 hebben de inwoners van de Noppenstraat samen met de Torenvrienden van Hees unaniem beslist om het beeld Isidorus van Madrid terug zijn plaats te geven in de nieuwe kapel. Het beeld Isidorus van Madrid stond al eerder in een oud kapel dat later in 1960 is afgebroken door het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg. Isidorus is de patroonheilige van de Boeren. (wikipedia) De aanvang van de werken zullen de eerst komende weken van start gaan. Samen met de inwoners van de Noppenstraat wordt alles opgevolgd en zal ieder zijn/haar taak op zich nemen. De redactie van heesdorp.be (Orlando De Rossi) zal van dit uniek project selectief foto’s nemen en op de website plaatsen, van begin tot einde zeg maar. datum 2009-04-27 De inwoners van de Noppenstraat i/s/m De Torenvrienden van Hees hebben zaterdag 18 april j.l. de EERSTE SPADESTEEK gedaan voor de NIEUWE VELDKAPEL. In de “Goed Nieuwskrant” van Het Belang van Limburg dd. dinsdag 21 april,  staat er op pag.3 een artikel over de start van dit uniek project. bekijk de foto’s van begin tot … einde