Oorlogsgeschiedenis Hees

Bilzen herdenkt

Impressies van WO II in Groot-Bilzen

Meer dan 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, organiseren alle heemkringen van Groot-Bilzen een expositie rondom het thema ‘herinneringen aan WO II in Bilzen’.

Aan de hand van videoreportages over bijzondere gebeurtenissen wordt een impressie gegeven van wat er zich afgespeeld heeft op diverse locaties in Bilzen in de periode 1940-1945.

Elke heemkring heeft een gebeurtenis geselecteerd die plaats vond op het grondgebied van de betreffende (deel)gemeente of waarbij een of meerdere inwoners van de (deel)gemeente betrokken was.

De videoreportages, die gemaakt worden door Joachim Plusquin en Sagar Bikha en collega’s, zullen vertoond worden op 30 & 31 januari en 6 & 7 februari in EXPOkimpel.

Op vrijdag 29 januari 2021 geeft Professor Wouter Gheyle van de Universiteit Gent, een lezing  over zijn project: ‘Onder de radar: zoek je mee naar de sporen van WO II in Limburg?’ 

De lezing en de expositie vinden plaats in De Kimpel en zijn gratis toegankelijk.

Info: www.bilisium.bewww.heemkringlandrada.bewww.heemkundekringrosmeer.bewww.heesdorp.beheemkundekring.mopertingen@telenet.be en www.lininhetgroen.be  

Voor de lezing is vooraf inschrijven noodzakelijk bij de voorzitter van ‘Lin in het groen’: katrien.bruggeman@gmail.com.

Wegens de huidige Coronamaatregelen bestaat de mogelijkheid dat het geheel verschoven wordt naar een latere datum.

Info hierover zal terug te vinden zijn  op de website van de deelnemende verenigingen.

Vertel het door :)